Đêm 22/9/1943, dưới chân thác nước tại khu ruộng Coỏng Tát, thôn Bản Duồm, xã Thượng Ân, tổng Bằng Đức, châu Ngân Sơn, với sự có mặt của đồng chí Văn (tức đồng chí Võ Nguyên Giáp), Chi bộ Nam...


Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 và Kế hoạch số 79/KH-SNV ngày 10/8/2023 của Sở Nội vụ về tổ chức Hội nghị...


Cách đây 78 năm, khi cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 thắng lợi, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời ra Tuyên cáo nêu rõ: “Ủy ban Dân tộc giải phóng đã quyết định tự cải...


Thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ...


Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn giới thiệu tới độc giả Tập tài liệu của Bộ Thương binh cứu binh, Ban Chấp hành Trung...


Ngày 19/12/2022, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu. Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ...


Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nạm (27/02/1955-27/02/2023), Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn giới thiệu tới độc giả Tập tài liệu của Bộ Y tế, Ty Y tế Bắc Kạn về khám và...


Thực tiễn đã chứng minh rằng tài liệu lưu trữ là một trong những nguồn lực thông tin quan trọng đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của các quốc gia trên thế giới.Tài liệu được sử dụng như...


Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nạm (20/11/1982-20/11/2022), Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn giới thiệu tới độc giả báo cáo của ty Giáo dục Bắc Kạn về báo cáo tổng kết tình...


Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 05/10/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2022 tại huyện...