Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Bắc KạnQuyết định 2003/QĐ-UBND14/11/2013Tải về
2Hướng dẫn tổ chức hoạt động của các Khối thi đua trên địa bàn tỉnhHướng dẫn số 12/HD-HĐTĐKT21/05/2013Tải về
3Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Bắc KạnDự thảo QĐTải về
4Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác Thi đua Khen thưởng31-CT/TW07/04/2014Tải về
5Văn bản hợp nhất Luật Thi đua Khen thưởng16/VBHN-VPQH13/12/2013Tải về
6Hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức05/2013/TT-BNV25/06/2013Tải về
7Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ01/2014/TT-BNV10/01/2014Tải về
Sign In