Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO DANH MỤC CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2017


( Cập nhật lúc: 07/07/2018  )

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Bắc Kạn thông báo Danh mục câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn tin học (không có đáp án). Đề nghị thí sinh tải về ôn tập. Cụ thể như sau: 

1. Sau khi đã lưu trữ tệp vừa được soạn thảo với tên cũ hoặc với một tên mới, để kết thúc và rời khỏi Microsoft Word ta có thể thực hiện như sau:

2. Muốn phóng to hoặc thu nhỏ văn bản ở Microsoft Word ta thực hiện:

3. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn di chuyển nhanh con trỏ về cuối văn bản ta có thể lựa chọn:

4. Trong soạn thảo Microsoft Word, để chuyển những chữ trong đoạn văn bản đã được chọn từ chữ dạng đứng sang chữ dạng nghiêng:

5. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

6. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn đánh chữ chỉ số trên (ví dụ: X2) thì ấn tổ hợp phím nào sau đây?

7. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn đánh chữ chỉ số dưới (ví dụ: H20) thì ấn tổ hợp phím nào sau đây?

8. Để canh lề trái trong soạn thảo Microsoft Word, ta có thể thực hiện bằng cách nhấn tổ hợp phím:

9. Để canh lề giữa trong soạn thảo Microsoft Word, ta có thể thực hiện bằng cách nhấn tổ hợp phím:

10. Trong soạn thảo Microsoft Word, để bôi đen từ vị trí con trỏ đến đầu dòng, ta dùng tổ hợp phím nào sau đây:

11. Trong soạn thảo Microsoft Word, để bôi đen từ vị trí con trỏ đến cuối dòng, ta dùng tổ hợp phím nào sau đây:

12. Để sao chép định dạng một đoạn văn bản nào đó trong Microsoft Word, sau khi bôi đoạn văn bản đó, ta có thể thực hiện:

13. Thao tác Shift + Enter trong soạn thảo Microsoft Word có chức năng gì:

14. Trong Microsoft Word, nếu muốn mở một cửa sổ mới cho một văn bản mới, ta bấm tổ hợp phím:

15. Trong Microsoft Word, nếu muốn mở văn bản đã lưu, ta bấm tổ hợp phím:

16. Trong Microsoft Word, chức năng (biểu tượng) Numbering có tác dụng gì sau đây:

17. Trong Microsoft Word, chức năng (biểu tượng) Bullets có tác dụng gì sau đây:

18. Khi ta nhấn lệnh in, nếu muốn in 10 bản giống nhau trong Microsoft Word thì ta nhập như thế nào vào ô:

19. Khi ta nhấn lệnh in trong Microsoft Word, nếu muốn in từ trang 01 đến 10 thì ta nhập thế nào vào ô:

20. Khi ta nhấn lệnh in trong Microsoft Word, nếu muốn in trang hiện thời thì ta chọn mục nào sau đây:

21. Trong Microsoft Word, chức năng Print Preview có tác dụng gì sau đây:

22. Trong Microsoft Word, chức năng Header có tác dụng:

23. Trong Microsoft Word, chức năng Footer có tác dụng:

24: Trong Microsoft Word, chức năng Page Number cho phép:

25: Trong Microsoft Word, chức năng Find cho phép:

26. Trong Microsoft Word, chức năng Replace cho phép:

27. Trong Microsoft Word, để tăng cỡ chữ ta sử dụng tổ hợp phím:

28. Trong Microsoft Word, để giảm cỡ chữ ta sử dụng tổ hợp phím:

28. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + Z dùng để:

29. Tệp tin được tạo ra từ Microsoft Word có phần mở rộng (đuôi) là:

30. Trong Microsoft Word, khi thao tác với bảng biểu (Table), chức năng Split Cells có tác dụng:

31. Trong Microsoft Word, khi thao tác với bảng biểu (Table), chức năng Merge Cells có tác dụng:

32. Trong Microsoft Word, để mở hộp thoại in tài liệu thì ta nhấn tổ hợp phím:

33. Trong Microsoft Word, để mở hộp thoại điều chỉnh Font chữ thì ta nhấn tổ hợp phím:

34. Trong Microsoft Word, chức năng Font Color dùng để:

35. Trong Microsoft Word, chức năng Sort dùng để:

36. Trong Microsoft Word, khi thực hiện lệnh sắp xếp các ký tự, muốn sắp theo vần A, B, C.. ta chọn chức năng nào?

37. Trong Microsoft Word, khi thực hiện lệnh sắp xếp dãy số, muốn sắp theo chiều giảm dần ta chọn chức năng nào?

38. Trong Microsoft Word, chức năng Margins dùng để:

39. Trong Microsoft Word, chức năng Page Size dùng để:

40. Trong Microsoft Word, chức năng Page Orientation dùng để:

41. Trong Microsoft Word, hiệu chỉnh trang dưới dạng Portrait có nghĩa là:

42.Trong Microsoft Word, hiệu chỉnh trang dưới dạng Landscape có nghĩa là:

43. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Shift + ¯ dùng để:

43. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Shift + ­ dùng để:

44. Để trên màn hình Microsoft Word hiển thị thước đo, ta có thể chọn:

45. Trong hộp thoại lựa chọn chế độ in của Microsoft Word, muốn in các trang chẵn thì ta chọn mục:

46. Trong hộp thoại lựa chọn chế độ in của Microsoft Word, muốn in các trang lẻ thì ta chọn mục:

47. Trong Microsoft Word, hộp thoại Paragraph cho phép:

48. Trong Microsoft Word, để đổi chữ hoa thành chữ thường và ngược lại, ta dùng tổ hợp phím nào sau đây?

49. Trong Microsoft Word, muốn giảm thụt lề ta chọn chức năng nào?

50. Trong Microsoft Word, muốn tăng thụt lề ta chọn chức năng nào?

51. Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

52. Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

53. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thoả mãn một điều kiện cho trước:

54.Trong Microsoft Excel, địa chỉ “A1” là loại địa chỉ gì:

55. Địa chỉ “$B1” trong Microsoft Excel trong là loại địa chỉ gì?

56. Địa chỉ “$C$1” trong Microsoft Excel là loại địa chỉ gì?

57. Khi gõ công thức trong bảng tính Excel xong rồi nhấn Enter, máy hiện ra #N/A có nghĩa là:

58. Khi gõ công thức trong bảng tính Excel xong rồi nhấn Enter, máy hiện ra #REF! có nghĩa là:

59. Tập hợp các trang tính trong một file Excel được gọi là gì?

60. Đâu không phải là một chức năng của một phần mềm bảng tính Excel?

61. Trong Excel, cách ghi địa chỉ ô nào dưới đây đúng?

62. Trong bảng tính Excel, muốn sửa đổi nội dung một ô, ta có thể:

63. Phần mở rộng (đuôi) của tập tin sổ tính Excel là gì?

64. Trong bảng tính Excel, công thức nào dưới đây được viết đúng?

65. Các con số trong trang tính Excel của bạn hiện đang có 5 chữ số thập phân. Bạn sử dụng nút lệnh (chức năng) nào để giảm bớt số chữ số thập phân của chúng?

66. Các con số trong trang tính Excel của bạn hiện đang có 1 chữ số thập phân. Bạn sử dụng nút lệnh nào để tăng số chữ số thập phân của chúng?

67. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:                                

68. Trong các dạng địa chỉ sau đây của phần mềm Excel, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?

69. Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?

70. Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?      

71. Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:

72. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?

73. Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?    

74. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả ?

75. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép đếm các giá trị thoả mãn một điều kiện cho trước:

76. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính trung bình cộng các giá trị kiểu số thoả mãn một điều kiện cho trước:

77. Khi nhập dữ liệu kiểu ký tự vào bảng tính Excel thì dữ liệu sẽ mặc nhiên căn thẳng lề?

78. Khi nhập dữ liệu kiểu số vào bảng tính Excel thì dữ liệu sẽ mặc nhiên căn thẳng lề?

79. Hàm “SUM()” trong Excel dùng để?

80. Hàm “AVERAGE” trong Excel dùng để?

81. Hàm “MAX” trong Excel dùng để?

82. Trong bảng tính Excel, chức năng (biểu tượng) Accounting Number Format dùng để:

83. Trong bảng tính Excel, chức năng (biểu tượng) Persent Style dùng để:

84. Trong bảng tính Excel, chức năng (biểu tượng) Insert Chart dùng để:

85. Trong bảng tính Excel, chức năng View side by side có tác dụng gì

86. Để xem các trang tài liệu siêu văn bản (trang web) trên Internet, bạn sử dụng dịch vụ nào sau đây?

87. Để chia sẻ thông tin về những vấn đề cùng quan tâm thông qua việc tạo chủ đề, đăng bài, phản hồi… bạn sử dụng dịch vụ nào sau đây?

88. Dịch vụ tải tệp tin được dùng để làm gì?

89. Để khởi động trình duyệt web, bạn nhắp (click) chuột vào biểu tượng nào?

90. Đâu là tên của trình duyệt Web?

91. Khi tìm kiếm bằng Google để tìm kiếm chính xác bạn sử dụng dấu nào?

92. Khi tìm kiếm bằng Google để tìm kiếm kết hợp bạn sử dụng dấu nào?

93. Trong quá trình duyệt Web, bạn không thể thực hiện thao tác nào dưới đây?

94. Khi sử dụng Yahoo Mail, thư mục nào dưới đây chứa các thư bạn đã gửi đi?

95. Khi sử dụng Yahoo Mail, thư mục nào dưới đây chứa các thư được gửi đến cho bạn?

96. Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, yếu tố nào dưới đây là bắt buộc và không có khả năng thay thế được?

97. Khi sử dụng Yahoo Mail để đính kèm tệp tin bạn bấm vào nút nào sau đây?

98. Trong tên miền, dấu nào được sử dụng làm dấu phân cách?

99. Tên miền nào sau đây KHÔNG thuộc về quốc gia Việt Nam?

100. Mục nào trong cấu trúc của một email mô tả ngắn gọn nội dung của email?

(Thí sinh tải file word đính kèm tại đây)

adminsnv

Tin bài mới:


Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.