Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tỉnh Bắc Kạn thông báo mức thu phí, thời gian và địa điểm thu phí dự tuyển

Xem tiếp


Căn cứ Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017 thông báo lịch thi, thời gian thi tuyển công chức năm 2017.

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.