Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thư chúc mừng


( Cập nhật lúc: 19/10/2022  )

Nhằm lan tỏa và truyền tải lời thăm hỏi, động viên, chúc mừng và tình cảm của Bộ trưởng tới nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ, Tạp chí Tổ chức nhà nước kính đề nghị đồng chí Giám đốc sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ và chỉ đạo đơn vị chức năng đăng tải Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

thông tin chi tiết xem tại đây !

Hà Oai
Sign In