Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (chỉ tiêu năm 2020) tỉnh Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 01/04/2021  )

Thực hiện Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh về tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (chỉ tiêu năm 2020), Hội đồng thi nâng ngạch công chức đã tổ chức thi vòng 1 các môn Kiến thức chung, Tin học và ngoại ngữ (Tiếng Anh) vào ngày 27/3/2020 với tổng số 181 thí sinh dự thi.

          Căn cứ kết quả chấm thi vòng 1, Hội đồng ban hành Thông báo số 21/TB-HĐ ngày 31/3/2021 về kết quả điểm thi (vòng 1) các môn thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (chỉ tiêu năm 2020) (file đính kèm).

  Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 31/3/2021 đến 16h30 phút ngày 14/4/2021 (có mẫu kèm theo). Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Bộ phận văn thư Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn (trong giờ hành chính) hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Lệ phí: Thí sinh đề nghị phúc khảo nộp 150.000 đồng/bài thi theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Phí phúc khảo nộp trực tiếp Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi (trong giờ hành chính).

Hội đồng thi chỉ xem xét, giải quyết đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Hội đồng thi và không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo ngày đơn đề nghị phúc khảo đến tại bộ phận văn thư của Sở Nội vụ) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax.

- Thông báo kết quả (tải về)

- Đơn xin đề nghị phúc khảo

Nguyễn Thảo
Sign In