Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh, bổ sung Danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019


( Cập nhật lúc: 13/03/2020  )

Thông báo điều chỉnh, bổ sung Danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Công văn số 40/TB-HĐ ngày 13/3/2020 về Thông báo điều chỉnh, bổ sung Danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Tải về 

Sign In