Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018


( Cập nhật lúc: 18/10/2019  )

Thực hiện Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018, ngày 15/10/2019 Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 đã tổ chức họp. Sau khi thảo luận, thống nhất, Hội đồng thi thăng hạng Thông báo danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đối với các môn thi: Kiến thức chung, Chuyên môn nghiệp vụ, Ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc), Tin học, như sau:

1. Danh mục tài liệu ôn thi môn: Kiến thức chung; chuyên môn, nghiệp vụ (có Phụ lục số 01 kèm theo);

2. Danh mục tài liệu ôn thi môn: Kiến thức chung; chuyên môn, nghiệp vụ (có Phụ lục số 02 kèm theo);

3. Danh mục tài liệu ôn thi môn tiếng Anh, tiếng Trung (có Phụ lục số 03 kèm theo);

4. Danh mục tài liệu ôn thi môn Tin học (có Phụ lục số 04 kèm theo).

- Chi tiết tại đây !

Hội đồng thi thăng hạng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, tổ chức thực hiện. Đồng thời, đề nghị cơ quan, đơn vị có viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thông báo cho viên chức được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với Sở Nội vụ theo số điện thoại: 0209 3870 514 để được hướng dẫn và giải đáp./.

Sign In