Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ triển khai Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019


( Cập nhật lúc: 12/07/2019  )

Ngày 09/7/2019,  Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự Hội nghị có đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tch UBND tỉnh; Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở: Y tế; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND và lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; lãnh đạo Sở Nội vụ; Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Chi cục thuộc Sở Nội vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Nội vụ đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý: Các sở, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai thực hiện, trong đó tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong hoàn thiện theo Đề án 03-ĐA/TU, Kế hoạch 140/KH-UBND; Kế hoạch 147/KH-UBND của UBND tỉnh. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao sự tin tưởng, hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan nhà nước. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ trên tất cả các nhiệm vụ. Công tác quản lý, sử dụng biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền... được thực hiện nghiêm theo quy định; công tác tinh giản biên chế tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn năm trước; quản lý nhà nước về tôn giáo được bảo đảm, đã chủ động kiểm tra, nắm bắt tình hình để tham mưu, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo; quản lý nhà nước văn thư, lưu trữ, hội, quỹ ... được tăng cường. Công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới sâu rộng và toàn diện hơn, trở thành động lực thúc đẩy lao động, sản xuất của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh, đặc biệt Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động, sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn” (24/8/1949-24/8/2019); Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND tỉnh; việc kiểm tra, thăm nắm, đánh giá tình hình hoạt động các nội dung ở cơ sở...và đề xuất các phương hướng, giải pháp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019..

  

Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lý Thái Hải -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác và những thành tích của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố đã đạt được 6 tháng đầu năm 2019, trong đó có những việc rất quan trọng mà ngành Nội vụ đã tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương về sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Sở Nội vụ cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, phân cấp, cụ thể: Rà soát toàn bộ vị trí việc làm của công chức, viên chức, trong đó tập trung rà soát kỹ vị trí việc làm của viên chức trong cả tỉnh để tham mưu cho cấp có thẩm quyền điều chuyển biên chế viên chức cho ngành Giáo dục và ngành Y tế nhằm đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp và thầy thuốc phục vụ nhân dân. Rà soát toàn diện, và giám sát việc thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm theo Nghị định của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chú ý luân chuyển vị trí kế toán của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Sớm hoàn thiện Đề án tổng thể về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và các thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn để trình Hội đồng nhân dân tỉnh.Tiếp tục thực hiện giải quyết các điểm vướng mắc theo quy định, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường phối hợp công tác với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương thực hiện đúng các chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; UBND các huyện, thành phố cần chủ động giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân, trong đó chú ý các vấn đề liên quan đến đất đai, phải giải quyết ngay theo đúng quy định của Luật pháp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thẩm định thành tích, khen đúng người, đúng mức thành tích, kịp thời (đối với khen đột xuất); đồng thời với công tác thi đua, khen thưởng, phải chú ý công tác xem xét, kỷ luật những trường hợp vi phạm luật pháp, quy chế của cơ quan, tiếp tục giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước và Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.Về công tác Thanh tra công vụ, đồng chí Lý Thái Hải yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra công vụ theo kế hoạch, đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường theo dõi, giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra; định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thanh tra và thực hiện các kết luận thanh tra công vụ.

  

Đ/c Lý Thái Hải -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đồng chí Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Kạn năm 2018; trao Huân chương lao động hạng Ba cho đồng chí Ma Xuân Thu, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Hoàng Huế
Sign In