Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tổng kết công tác năm 2020


( Cập nhật lúc: 22/01/2021  )

Chiều 12/01/2021, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

 

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020, ngành Nội vụ đã bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tinh giản biến chế gắn với sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng công vụ. Đẩy mạnh thực hiện cải cách tài chính công, chuyển dần đơn vị sự nghiệp sang tự chủ một phần và tự chủ toàn bộ chi thường xuyên. Tích cực, chủ động đẩy mạnh việc sắp xếp lại tổ chức bên trong các tổ chức hành chính cấp tỉnh; sắp xếp lại bộ máy các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn. Công tác quản lý ngạch viên công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả quản lý; công chức, viên chức từng bước được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm được phân công đảm nhiệm. Việc bổ nhiệm và xếp lương theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp cho viên chức theo quy định mới, việc thực hiện chế độ chính sách, tiền lương cho công chức, viên chức được thực hiện kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng đối tượng. Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức được thực hiện đúng quy định, nghiêm túc, công khai.

Sở Nội vụ đã tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã. Công tác quản lý hành địa giới đơn vị hành chính tiếp tục được quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư lưu trữ; công tác tôn giáo và công tác quản lý hội, tổ chức phi Chính phủ … được thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và yêu cầu tiến độ đề ra. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tỉnh được giao biên chế thấp nên gặp khó khăn trong bố trí, sử dụng biên chế thực hiện nhiệm vụ được giao; các đơn vị, địa phương gặp nhiều vướng mắc trong quá trình giải quyết chế độ, chính sách liên quan đến Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chế độ chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Nội vụ tỉnh đạt được trong năm 2020, đồng thời đề nghị ngành Nội vụ cần có các giải pháp hữu hiệu để đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt nội dung tham mưu và tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định; kiện toàn các chức danh sau bầu cử HĐND; tăng cường công tác kiểm tra công vụ..../.

backan.gov.vn
Sign In