Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023


( Cập nhật lúc: 30/12/2022  )

Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnhdự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, lãnh đạo Phòng Nội vụ 8 huyện, thành phố. Về thành phần đại biểu Sở Nội vụ, có đồng chí Lê Văn Hội, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Lãnh đạo, công chức các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

 

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở đã báo cáo tóm tắt kết quả ngành Nội vụ đã triển khai thực hiện trong năm 2022. Qua báo cáo cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, ngành Nội vụ đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao. Các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành đều đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, cụ thể: Trong năm 2022, ngành Nội vụ Bắc Kạn đã chủ động tham mưu UBND các cấp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian; tiếp tục sắp xếp tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo đó, cấp tỉnh đã tổ chức lại 05 đơn vị sự nghiệp công lập và 01 cơ quan hành chính; thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả giảm 01 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và giảm 08 đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Đến nay, số lượng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc tỉnh là 20 cơ quan và 08 đơn vị cấp huyện; 379 đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 14 cơ quan, đơn vị; thẩm định hồ sơ xếp hạng đối với28 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong năm ngành Nội vụ đã tham mưu thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó các cơ quan, đơn vị đều thực hiện bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt; Phòng Nội vụ cấp huyện tham mưu quyết định bổ nhiệm trên 80 trường hợp thuộc thẩm quyền; xử lý 10 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; chuyển đổi vị trí công tác cho 52 trường hợp; nâng lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên và thực hiện các chế độ chính sách khác kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật. Ngành Nội vụ luôn chủ động tham mưu UBND các cấp tham mưu ban hành các kế hoạch về cải cách hành chính năm 2022chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022; ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 phê duyệt Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; tham mưu tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên trên địa bàn tỉnh với chủ đề năm 2022: “Thanh niên tỉnh Bắc Kạn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”. Công tác cán bộ và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã được ngành chú trọng. Đồng thời tham mưu UBND các cấp triển khai phát động thi đua thường xuyên và ban hành các kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Sở Nội vụ tham mưu trình khen cấp nhà nước cho 12 tập thể, 03 cá nhân; quyết định tặng Cờ thi đua cho 35 tập thể dẫn đầu khối thi đua; danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 172 tập thể; “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 75 cá nhân; tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển của tỉnh Bắc Kạn” cho 95 cá nhân và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 596 tập thể, 715cá nhân do có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Cấp huyện đã khen thưởng theo thẩm quyền cho 1629 lượt tập thể, 8717 cá nhân. Sở Nội vụ chủ trì tổ chức 19 lớp tập huấn gồm 1.856 lượt công chức, viên chức tham dự về các lĩnh vực: cải cách hành chính; nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số; văn thư lưu trữ; kỹ thuật soạn thảo văn bản; thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng tôn giáo; công tác thanh niên; công tác hội; công tác thống kê ngành nội vụ; lễ tân ngoại giao và tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ, quản lý tài liệu, số hóa tài liệu lưu trữ, công tác lưu trữ tài liệu điện tử; xây dựng "Đề án Số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025"; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tra cứu, khai thác, bảo vệ, bảo quản tài liệu lưu trữ theo quy định. ... Đồng thời tổ chức kiểm tra 14 cuộc kiểm tra về các lĩnh vực nội vụ, gồm 86 lượt đơn vị được kiểm tra. Bên cạnh đó, ngành Nội vụ cũng đã chủ động, phối hợp với các cơ quan, địa phương thường xuyên nắm tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, các hiện tượng tôn giáo khác trên địa bàn tỉnh; tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động giải quyết các vấn đề liên quan phát sinh tại cơ sở đúng thẩm quyền, theo quy định, không có điểm nóng tín ngưỡng, tôn giáo xảy ra trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại biểu các Sở, ngành, phòng Nội vụ các huyện, thành phố đã báo cáo tham luận, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ cách làm hay cũng như phân tích khó khăn, vướng mắc trong công tác nội vụ như giải pháp giải quyết đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; bố trí cán bộ giáo viên sau khi sáp nhập trường Tiểu học và Trung học cơ sở; công tác tuyển dụng viên chức; thực hiện hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích ngành Nội vụ đạt đượctrên tất cả các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của ngành, cần được quan tâm triển khai khắc phục, như: công tác tuyển dụng công chức, viên chức còn chậm; việc đánh giá cán bộ công chức chưa sát với thực tế; chất lượng cán bộ công chức cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu, công tác đào tạo, bồi dưỡng chất lượng chưa caoĐể triển khai các nhiệm vụ trong năm 2023 và thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngành Nội vụ cần chủ động, đề xuất, triển khai đồng bộ, toàn diện hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đúng tiến độ, chất lượng. Trong đó, phải cải tiến cách đánh giá cán bộ công chức; thống nhất việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ, quản lý trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh việc thi tuyển công chức năm 2022, trong tuyển dụng ngành Nội vụ cần chú ý ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số, đặc biệt tuyển dụng công chức cấp xã hoặc giáo viên là người dân tộc Mông. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh về công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện việc tinh giản biên chế; cần tham mưu tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số ngành Nội vụ. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm hơn nữa đối với công tác Hội và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo…

 

Đồng chí Lê Văn Hội, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Sở, đồng chí Lê Văn Hội, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận của đại biểu tại Hội nghị. Đồng chí Giám đốc Sở đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Nội vụ phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, khắc phục khó khăn, chủ động đề xuất các biện pháp, giải pháp cụ thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023./.

Hoàng Huế
Sign In