Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020


( Cập nhật lúc: 02/06/2020  )

          Ngày 28/5/2020, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Ban Giám đốc S cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là một nhiệm vụ quan trọng, là động lực để động viên khuyến khích các tập thể và cá nhân công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua khen thưởng, hàng năm Sở Nội vụ kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng, với nhiều nội dung đổi mới trong tổ chức phong trào thi đua của đơn vị cũng như của Khối thi đua Nội chính; công tác thi đua được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, như: Phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của Ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh cải cách hành chính, nang cao chất lượng công vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã chỉ ra. Ngoài thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, Sở Nội vụ tích cực hưởng ứng phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng hình thức tư vấn, giúp đỡ các xã trong chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC và xây dựng các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh, ủng hộ kinh phí xây dựng công trình hàng năm từ 20 đến 30 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” thông qua xây dựng môi trường cơ quan “xanh - sạch - đẹp”, công chức, viên chức luôn trang phục gọn gàng; ứng sử, giao tiếp đúng chuẩn mực; có trách nhiệm cao trong giải quyết công việc, tích cực thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn; tích cực thi đua thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, của ngành... các phong trào thi đua trên đều gắn liền với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo chuyên đề hàng năm. Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh. Các nội dung, tiêu chí thi đua đã được các phòng, đơn vị cụ thể hóa thành các chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát với thực tiễn ở mỗi lĩnh vực được phân công. Qua các phong trào thi đua nhiều công chức, viên chức của Sở Nội vụ đã có sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác như: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra xã hội và xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, UBND các huyện thành phố tỉnh Bắc Kạn”; “Giải pháp sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ”; “Cải tiến quy trình ISO nội bộ để nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng”; “Một số giải pháp nâng cao chất lượng thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về công tác tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2021”; “Một số giải pháp sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ giai đoạn 2016-2021”...Song song với việc tổ chức các phong trào thi đua việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được đơn vị quan tâm triển khai thực hiện và coi đó là nội dung quan trọng nhằm động viên tinh thần, cổ vũ nêu gương “Người tốt, việc tốt”, góp phần tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với việc tích cực tham gia các phong trào thi đua và sự cố gắng của công chức, viên chức, người lao động tập thể Sở Nội vụ năm 2018, vinh dự là đơn vị được suy tôn dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn và được Chính phủ tặng Cờ thi đua; năm 2016 và 2017 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen. Trong 5 năm qua đơn vị có 09 tập thể phòng và đơn vị trực thuộc được nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc“, 33 cá nhân được nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở“; 02 cá nhân được nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh“ và nhiều tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen theo chuyên đề, giai đoạn như: Khen thưởng trong công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; khen thưởng trong phong trào thi đua "Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới"; khen thưởng đợt thi đua “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn” (24/8/1949-24/8/2019)...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng tham luận, chia sẻ những sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụLãnh đạo Sở đã biểu dương 02 tập thể và 05 cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu, điển hình trong giai đoạn 2016-2020. Nhân dịp này, đồng chí Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêuphát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn./.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị:

 

Toàn cảnh hội nghịHoàng Huế
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.