Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ thực hiện quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đối với ông Triệu Văn Hồ, Phó Giám đốc sở.


( Cập nhật lúc: 02/03/2018  )

Sáng ngày 02/3/2018, tại hội trường Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ đối với ông Triệu Văn Hồ. Chủ trì Hội nghị Ông Ma Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, tới dự và chỉ đạo có ông Sằm Văn Trân, Phó Ban Tổ chức tỉnh ủy và đại diện Đảng ủy các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Sở; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở và toàn thể công chức khối văn phòng Sở.

Đồng chí Ma Xuân Thu phát biểu tại Hội nghị

            Tại Hội nghị, ông Triệu Văn Hồ đọc bản tự đánh giá, kiểm điểm trong thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nội vụ. 


Phát biểu tại hội nghị ông Sằm Văn Trân, Phó Ban tổ chức tỉnh ủy đã nêu những điều kiện bổ nhiệm lại theo Quy chế giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luận chuyển cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Quyết định số 445-QĐ/TU ngày 01/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo đó ông Triệu Văn Hồ thuộc đối tượng kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. 


Hội nghị đã tiến hành biểu quyết và 100% thành phần tham dự cuộc họp nhất trí kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ đối với ông Triệu Văn Hồ cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định./.

adminsnv
Sign In