Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2017


( Cập nhật lúc: 27/12/2016  )

     Chiều 26/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

     Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện một số sở, ban ngành liên quan.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

     Theo báo cáo, trong năm 2016 ngành Nội vụ đã tập trung tối đa mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt. Tính đến ngày 15/12/2016, đã có 46 lượt bộ, ngành và 149 lượt địa phương đề nghị thẩm tra đối với tinh giản biên chế năm 2015, 2016 và 2017, với tổng số đối tượng giải quyết tinh giản biên chế là 21.247 người.

     Ngành đã hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành Trung ương. Ban hành 86 tiêu chuẩn ngạch công chức và 133 tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến tích cực, đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ban ngành, địa phương đã thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử…

     Đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, ngành Nội vụ đã tham mưu cho các cấp có thẩm quyền triển khai phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và đề xuất phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong các bộ, ngành, địa phương. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương. Từ đầu năm đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng 110.553 trường hợp gồm: Cờ thi đua, bằng khen, huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, kỷ niệm chương các loại.

     Lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ được chú trọng; cơ bản đảm bảo, bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia. Công tác quản lý hội, công tác thanh niên, công tác cán bô nữ và các nhiệm vụ được cũng được ngành Nội vụ quan tâm. Trong năm đã cho phép thành lập 10 hội, 01 quỹ; phê duyệt điều lệ của 37 hội; cho phép 54 hội tổ chức đại hội; tham gia ý kiến về việc cấp giấy đăng ký hoạt động cho 180 tổ chức phi chính phủ nước ngoài… Công tác trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và ý kiến kiến nghị của cử tri được ngành Nội vụ nghiêm túc nghiên cứu, trả lời theo quy định…

     Bên cạnh những kết quả đã đạt được, năm qua ngành Nội vụ còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Tổ chức bộ máy một số cơ quan nhà nước chưa đạt yêu cầu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Việc đổi mới chức năng, nhiệm vụ của cả bộ máy hành chính nhà nước còn chậm; một số lĩnh vực quản lý nhà nước vẫn còn chồng chéo, vướng mắc. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở một số nơi chưa đồng đều, thậm chí còn yếu, nhất là năng lực phát hiện vấn đề, tham mưu và đề xuất các biện pháp giải quyết…

    Ngành Nội vụ xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là: Tiếp tục triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các đề án đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua; các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết chỉ đạo, điều hành, Chương trình hành động nhiệm kỳ và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thể chế hóa và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ…

    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Chính phủ, nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao kết quả và thành tích mà ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2016. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà ngành cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ của ngành Nội vụ ngày càng nặng nề, tính chất và khối lượng và khối lượng công việc đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, ngành cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực mà bộ, ngành Nội vụ được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy vai trò của cơ quan thường trực về cải cách hành chính, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, ban làm tốt công tác tham mưu, tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin… xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm theo quy định của Đảng, Nhà nước… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ. Tiếp tục rà soát các quy định về thi đua khen thưởng, bảo đảm tính đồng nhất, đồng bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng./.

adminsnv
baobackan.org.vn
Sign In