Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch năm 2022


( Cập nhật lúc: 30/08/2022  )

Nhằm chuẩn hóa theo yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức tư pháp - hộ tịch đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn luật và nghiệp vụ về công tác hộ tịch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, từ ngày 23 - 29/8/2022, tại Hội trường Khách sạn Núi Hoa, Sở Nội vụ đã phối hợp với Trường Cao đẳng Luật miền Bắc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho 42 công chức Tư pháp - hộ tịch xã và làm công tác hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập và trao đổi 10 chuyên đề theo chương trình của Bộ Tư pháp bao gồm: Tổng quan về hộ tịch, quản lý nhà nước về hộ tịch; đạo đức và trách nhiệm của công chức tư pháp - hộ tịch trong đăng ký, quản lý hộ tịch; ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch và xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đăng ký khai sinh; đăng ký kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký giám hộ, đăng ký xác nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính; ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch; đăng ký khai tử; đăng ký nuôi con nuôi trong nước. Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên thuộc Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp, giảng viên Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc và báo cáo viên của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, các học viên còn được cập nhật thêm các quy định mới của pháp luật hộ tịch và các quy định có liên quan; trao đổi những tình huống trong thực tế để giải quyết việc hộ tịch được kịp thời, chính xác, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác hộ tịch và yêu cầu đăng ký hộ tịch của nhân dân trên địa bàn.


Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ bế giảng, bà Hoàng Thị Diệu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Cấp xã là cấp gần dân nhất, làm thế nào để truyền đạt tới người dân, giúp dân hiểu biết về luật pháp mà không phải trình bày một cách máy móc, khô khan đòi hỏi công chức xã phải có sự linh hoạt trong biện pháp truyền đạt, tích cực trau dồi, thay đổi nhận thức và tư duy của chính bản thân từ đó để dân hiểu, dân tin và làm đúng theo quy định của pháp luật.

 


                        Hình ảnh công chức nhận chứng chỉ và chứng nhận lớp bồi dưỡng

Kết thúc lớp bồi dưỡng có 22 công chức tư pháp - hộ tịch được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch theo quy định và 21 công chức (đã được cấp chứng chỉ trước đây) được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2022.

Phương Anh
Sign In