Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Nội chính năm 2018


( Cập nhật lúc: 07/02/2018  )

Sáng ngày 07/02/2018, tại trụ sở Sở Nội vụ đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Khối thi đua Nội chính. Thành phần tham dự gồm đại diện của 09 đơn vị trong Khối: Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại  biểu Quốc hội tỉnh và đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.

  

Đồng chí Ma Xuân Thu, Giám đốc Sở Nội vụ – Trưởng Khối phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Ma Xuân Thu, Giám đốc Sở Nội vụ – Trưởng Khối và đồng chí Lê Xuân Thủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh – Phó Trưởng Khối Thi đua Nội chính năm 2018 đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đơn vị Trưởng Khối đã thông qua các dự thảo: Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, Quy chế hoạt động thi đua, nội dung giao ước thi đua, thang điểm bình xét thi đua Khối Nội chính năm 2018 để các đơn vị thảo luận, góp ý kiến. Sau khi thống nhất các nội dung, đại diện lãnh đạo các đơn vị tiến hành ký kết giao ước thi đua.

 

09 đơn vị trong khối thi đua bắt tay ký kết giao ước

Việc ký kết giao ước thi đua nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trong khối thi đua Nội chính góp phần chung trong phong trào thi đua toàn tỉnh để hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018) và các sự kiện chính trị lớn trong năm./.

Admin
Sign In