Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019


( Cập nhật lúc: 30/01/2019  )

Ngày 25/01/2019, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Ma Xuân Thu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, các đồng chí phó Giám đốc Sở; Chủ tịch Công đoàn Sở và toàn thể công chức và người lao động của Sở Nội vụ.

 Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Sở; Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công khai tài chính và thông qua các quy chế làm việc, quy chế thăm hỏi công đoàn, quy chế thi đua, khen thưởng, ...góp ý dự thảo bổ sung, sửa đổi  Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019. Qua thảo luận, Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019; phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và ký kết giao ước thi đua giữa các phòng ban, đơn vị trực thuộc của Sở. Đồng thời lãnh đạo Sở đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018 đối với 7 công chức.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ma Xuân Thu đã đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2018 của Sở trên các lĩnh công tác được giao và nhấn mạnh sự thành công của Sở trong năm 2018 chính là nhờ sự thống nhất, đồng lòng và nỗ lực của từng công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Đồng chí Giám đốc Sở đã đề nghị toàn thể công chức và và người lao động trong Sở phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018 quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết để tổ chức thực hiện trong năm 2019.

  

Ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan

Hoàng Huế
Sign In