Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021


( Cập nhật lúc: 01/02/2021  )

Ngày 28/01/2021, Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hội - Bí thư Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

 

Đồng chí Lê Văn Hội - Bí thư Đảng bộ Sở Nội vụ, quán triệt nội dung, chương trình Hội nghị

Trong năm 2020, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ: Công tác quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng được thực hiện tốt; chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 đúng tiến độ, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025; công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên được thực hiện kịp thời; công tác kiểm tra giám sát được chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định, lãnh chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ...

 

Đồng chí Nguyễn Thị Chung - Đảng ủy viên, thông qua dự thảo báo cáo

kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Tại Hội nghị một số văn bản của Đảng ủy Sở Nội vụ được thông qua như: Nghị quyết công tác năm 2021; Kế hoạch kiểm tra, giám sát; Nghị quyết chuyên đề về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Cũng tại Hội nghị này Đảng ủy công bố các quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

 

Đồng chí Lê Văn Hội - Bí thư Đảng bộ trao Giấy khen cho đảng viên

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 

Năm 2021 là một năm với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, bên cạnh việc phát huy kết quả đã đạt được của năm 2020, các đảng viên thuộc Đảng bộ cần tiếp tục cố gắng, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ cấp trên và quy chế, quy định của cơ quan; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm 2021, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên trong công tác cũng như trong cuộc sống./.

Doanh Phượng
Sign In