Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đọa đức Hồ Chí Minh (Cập nhật lúc: 27/09/2013  )

- Hướng dẫn số 461/HD-SNV triển khai thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đọa đức Hồ Chí Minh. (Tải về)

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.