Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


( Cập nhật lúc: 28/02/2023  )

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (chi tiết thông báo xem tại đây)

Hoàng Thị Giang
Sign In