Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông Báo điểm thi nâng ngạch công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2016 (Cập nhật lúc: 19/09/2016  )

Thông báo số 158/TB-HĐ ngày 19/9/2016 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016 (tải về 03 biểu đính kèm)

quantrisonoivu
Sign In