Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số văn bản chỉ đạo công tác tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016


( Cập nhật lúc: 18/01/2017  )

      - Công văn số 132/UBND-NC ngày 10 tháng 01 năm 2017, về việc chấn chỉnh công tác thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 (tải về) 

      - Công văn số 28/SNV-XDCQ&CTTN ngày 13 tháng 01 năm 2017, về vệc chhỉ đạo công tác chấm thi công chức cấp xã năm 2016. (Tải về)

 

 

 

 

adminsnv
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.