Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo quyết định ban hành quy chế trang thông tin cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn (Cập nhật lúc: 29/08/2016  )

Dự thảo quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn (tải về)

Nguyệt Quế

Tin bài mới:


Sign In