Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (chỉ tiêu năm 2018 – bao gồm nâng ngạch công chức khối đảng, đoàn thể và khối quản lý nhà nước), ngày 13/6/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương tổ chức họp, thảo luận, thống nhất và thông báo danh mục tài liệu ôn thi đối với các môn thi: Kiến thức chung, Chuyên môn nghiệp vụ, Ngoại ngữ và Tin học (file đính kèm) như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 kèm theo Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 27/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 885/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Để đảm bảo cho thí sinh tham gia dự tuyển công chức năm 2017 có thời gian ôn tập các nội dung phù hợp với từng vị trí việc làm theo nhu cầu tuyển dụng, ngày 04/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 92/TB-UBND về danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức năm 2017 (file đính kèm), cụ thể như sau:

Xem tiếp

Sign In