Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tài liệu ôn thi và mức thu phí thi kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017


( Cập nhật lúc: 07/06/2018  )

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 kèm theo Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 27/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 885/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Để đảm bảo cho thí sinh tham gia dự tuyển công chức năm 2017 có thời gian ôn tập các nội dung phù hợp với từng vị trí việc làm theo nhu cầu tuyển dụng, ngày 04/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 92/TB-UBND về danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức năm 2017 (file đính kèm), cụ thể như sau:

1. Danh mục tài liệu ôn tập môn kiến thức chung, môn tin học văn phòng, ngoại ngữ (phụ lục 01 kèm theo);

2. Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (phụ lục 02 kèm theo);

3. Danh mục tài liệu ôn tập môn tiếng Anh, tiếng Trung (phụ lục 3, phụ lục 4 kèm theo);

Riêng đối với môn thi tin học văn phòng, Sở Nội vụ sẽ đăng tải câu hỏi (không đáp án) trước ngày thi 15 ngày để thí sinh ôn tập.

Trên cơ sở Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND, các thí sinh tham gia dự tuyển kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân báo cáo Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 qua Phòng Tổ chức, biên chế và Công chức, viên chức – Sở Nội vụ (nếu có phát hiện sai lệch thông tin) để được điều chỉnh; truy cập danh mục tài liệu để ôn tập.

Về thời gian thu phí và mức thu phí thi tuyển: Hội đồng thi tuyển công chức tổ chức thu phí dự thi từ ngày ngày 05/6/2018 đến hết ngày 11/6/2018; mức thu phí thi tuyển: 300.000 đồng/thí sinh. Đề nghị các thí sinh nộp phí dự thi tại Phòng Tổ chức biên chế và CCVC tầng 3, trụ sở Sở Nội vụ, số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Quá thời hạn trên nếu thí sinh không đến nộp phí thì coi như không có nhu cầu dự thi./.

Nguyễn Thảo
Sign In