Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (chỉ tiêu năm 2018)


( Cập nhật lúc: 17/06/2019  )

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (chỉ tiêu năm 2018 – bao gồm nâng ngạch công chức khối đảng, đoàn thể và khối quản lý nhà nước), ngày 13/6/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương tổ chức họp, thảo luận, thống nhất và thông báo danh mục tài liệu ôn thi đối với các môn thi: Kiến thức chung, Chuyên môn nghiệp vụ, Ngoại ngữ và Tin học (file đính kèm) như sau:

1. Danh mục tài liệu ôn tập các môn: Kiến thức chung; Chuyên môn, nghiệp vụ (file đính kèm tải về);

2. Danh mục tài liệu ôn tập môn ngoại ngữ (Tiếng Anh) (file đính kèm tải về);

3. Danh mục tài liệu ôn tập môn tin học (file đính kèm tải về)

- Công văn số 942/TB-HĐTNNCC (tải về)

 

Nguyễn Thảo
Sign In