Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)


( Cập nhật lúc: 27/02/2023  )

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ban Giám đốc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), với 3 nội dung chính, gồm:

Một là, cho ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm các chương, điều, khoản; hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi); kỹ thuật trình bày các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi);

Hai là, cho ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất;

Ba là, cho ý kiến về chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 

(Quang cảnh Hội nghị)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Lê Văn Hội đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tiếp tục nghiên cứu, tham gia, đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là ý kiến về các nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật (theo yêu cầu tại Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ) và các nội dung có liên quan đến phạm vi quản lý của Ngành, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định về đất đai trong lĩnh vực Nội vụ. Đồng thời, giao Văn phòng Sở là đơn vị chủ trì tổng hợp toàn bộ các ý kiến góp ý của các đơn vị, của toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở để hoàn thiện Báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Sở và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp theo kế hoạch./.

Hoàng Thị Giang
Sign In