Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động Phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”


( Cập nhật lúc: 17/01/2023  )

Ngày 12/01/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND phát động Phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Thông tin trong tệp đính kèm./.

Hoàng Huế
Sign In