Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm Thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc


( Cập nhật lúc: 29/07/2022  )

Ngày 22/7/2022, tại Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn - đơn vị Cụm phó Cụm Thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc, đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm Thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, Cụm Phó và đồng chí Nguyễn Quang Đông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, CụmTrưởng.Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của các đơn vị trong Cụm thi đua, gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Hòa Bình, Thái Nguyên, Yên Bái và Tuyên Quang.


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm Thi đua; thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2022; thống nhất một số nội dung hoạt động của Cụm thi đua năm 2022, các đơn vị tiến hành tham luận và thảo luận các nội dung trong công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2022.

Đầu năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên Cụm thi đua chưa tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua đầu năm 2022, tại Hội nghị này các đơn vị trong Cụm thi đua tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2022 với các nội dung cụ thể, như: Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành Nội vụ trong năm 2022; thực hiện tốt chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh giao đảm bảo chất lượng hiệu quả; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt quy định về văn hóa công sở và đạo đức công vụ...; tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Chương trình công tác và các hoạt động của Cụm thi đua trong năm 2022. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào thi đua, khen thưởng; chú trọng xây dựng, phát triển điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn ngành Nội vụ; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển, biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2022 và các năm tiếp theo

Căn cứ nội dung giao ước thi đua, phát huy thành tích đạt được, Sở Nội vụ các tỉnh, thành trong Cụm thi đua quyết tâm cao, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ với chất lượng cao nhất; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và của Bộ Nội vụ năm 2022; xây dựng Cụm thi đua vững mạnh.

 

Lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm thi đua ký giao ước thi đua năm 2022

Các thành viên tham dự Hội nghị mong muốn với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, những mô hình, cách làm hay của các đơn vị trong Cụm thi đua là động lực thúc đẩy các thành viên trong Cụm thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022./.

Hà Oai
Sign In