Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Nội vụ


( Cập nhật lúc: 31/08/2020  )

Chiều ngày 27/8/2020, Sở Nội vụ tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Nội vụ (28/8/1945- 28/8/2020). Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại quá trình hình thành, phát triển và những đóng góp của ngành trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 75 năm ra đời và phát triển của Ngành Nội vụ, cũng như những kết quả đạt được của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn những năm qua. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn có tiền thân là Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Uỷ ban hành chính tỉnh Bắc Kạn, đến ngày 01/01/1997, ngành Tổ chức Nhà nước của tỉnh Bắc Kạn với tên gọi là Ban Tổ chức Chính quyền trên cơ sở được chia tách từ tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên), ngày 16/01/2004, UBND tỉnh Bắc Kạn đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thành Sở Nội vụ, ở các huyện, thành phố được đổi tên thành Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội.

Những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, chú trọng công tác tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn… Hiện nay về bộ máy cấp tỉnh có Sở Nội vụ gồm 5 phòng chức năng (Văn phòng, Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Phòng Cải cách hành chính và Quản lý văn thư lưu trữ, Thanh tra Sở) và 03 đơn vị trực thuộc (Ban Thi đua khen thưởng, Ban Tôn giáo và Trung tâm lưu trữ lịch sử). Cấp huyện có 8 phòng Nội vụ. Tổng số công chức, viên chức và người lao động công tác trong toàn ngành Nội vụ của tỉnh là 107 người. Đơn vị đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc cải cách tổ chức bộ máy từ cấp tỉnh đến cấp xã theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quản lý tốt công tác thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ; ổn định hoạt động tôn giáo ... góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

 

Cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”

Nhân dịp này, Bộ Nội vụ đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” cho 03 cá nhân thuộc các đơn vị của tỉnh Bắc Kạn, vì đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Tổ chức nhà nước.

Hà Oai
Sign In