Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần


( Cập nhật lúc: 07/06/2022  )

Sáng 6/6, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần và sinh hoạt chính trị tư tưởng tháng 6 năm 2022.

Dự nghi thức chào cờ có các đồng chí trong Đảng ủy Sở, các đồng chí Ban Giám đốc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 5/3/2021 của Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh “người tốt - việc tốt”, lãnh đạo Sở Nội vụ và toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Sở Nội vụ đã thực hiện nghi thức chào cờ bảo đảm trang nghiêm và đúng nghi thức.

Sau nghi thức chào cờ và hát Quốc ca, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ đã được nghe kể câu chuyện về tấm gương giản dị, tiết kiệm của Bác. Nghi thức chào cờ đầu tuần nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động về tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi công dân đối với đồng bào, với Tổ quốc. Đồng thời, góp phần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần đưa việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Bắt đầu từ tháng 7/2022 trở đi Sở Nội vụ tỉnh sẽ duy trì thực hiện nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tháng.

Hoàng Giang
Sign In