Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ giúp đỡ xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm trong xây dựng nông thôn mới.


( Cập nhật lúc: 18/12/2019  )

Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao tại Công văn số 2656-CV/TU ngày 26/4/2019, năm 2019 Sở Nội vụ đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai một số hoạt động thiết thực, ý nghĩa giúp đỡ xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm trong xây dựng nông thôn mới.

Một số hình ảnh đổ bê tông đoạn đường trước cổng trường Tiểu học Bằng Thành II, huyện Pác Nặm

Ngay từ đầu năm, Sở đã thành lập Tổ công tác nhằm hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản có liên quan về xây dựng các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực nội vụ như công tác cải cách hành chính, công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, công tác dân vận chính quyền… Nội dung trọng tâm tập trung vào việc hướng dẫn, giúp đỡ xã tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt được, trực tiếp tham gia hỗ trợ và triển khai giúp đỡ xã đối với một số nội dung trong Bộ tiêu chí nông thôn mới phù hợp với chắc năng, nhiệm vụ và khả năng của Sở. Thường xuyên bám sát tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương, cập nhật thông tin để tìm hiểu nguyên nhân, khó khăn vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết...

Đặc biệt, từ nguồn quỹ tiệt kiệm do công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở đóng góp, Sở đã hỗ trợ kinh phí (40.000.000đ) và đóng góp ngày công bê tông hóa đoạn đường hơn 60m vào trường Tiểu học Bằng Thành II. Công trình hoàn thành phần nào giúp cho các em học sinh, các thầy cô giáo và bậc phụ huynh đưa con em đến trường được thuận lợi hơn đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

Trong thời gian tới, Sở tiếp tục nghiên cứu, chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc xác định rõ thực trạng, nguyên nhân những tiêu chí chưa hoàn thành để việc giúp đỡ có hiệu quả. Công tác giúp đỡ xã trong xây dựng nông thôn mới bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức người lao động thuộc Sở Nội vụ đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới còn góp phần thiết thực giúp địa phương bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu về đích nông thôn mới./.

Nguyễn Thảo
Sign In