Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lễ kết nạp đảng viên mới


( Cập nhật lúc: 07/11/2016  )

Thực hiện công văn số 69-CV/ĐU ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Đảng bộ Sở Nội vụ về việc tổ chức lế kết nạp đảng viên mới.
          Căn cứ vào quy định tại Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. 

          Ngày 24 Tháng 10 năm 2016 Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng theo quyết định của Ban thường vụ Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh. Tham dự buổi lễ về phía Đảng bộ, có: Đ/c Ma Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Đ/c Hoàng Minh, UVBCH Đảng bộ, UVBCH Công đoàn, Trưởng Ban TĐKT; Đ/c Quách Đăng Hải, Bí thư Đoàn TN, P.Trưởng phòng XDCQ và CTTN cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ 1 Sở Nội vụ.

 

Đ/c Nông Quang Dĩnh Phó Bí thư chi bộ 1, Phó Chánh văn phòng tuyên bố lý do

 

 

Đ/c Hoàng Thị Diệu - Bí thư chi bộ 1 đọc Quyết định kết nạp đảng viên

 

 

Đ/c Hoàng Thị Diệu trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Thảo.

 

 

Đ/c Hoàng Thị Diệu trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Trương Hùng Linh

 

 

Đ/c Ma Xuân Thu Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đại diện Đảng ủy cấp trên phát biểu ý kiến

 

quantrisonoivu
Sign In