Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Tổ chức Hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

( Cập nhật lúc: 21/08/2014  )

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 22/7/2014 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về tổ chức hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi kể chuyện với nội dung:

- Đối tượng: Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

- Hình thức: Tổ chức thi trong toàn Đảng bộ Sở Nội vụ; Thí sinh thực hiện các phần thi: Kể chuyện và trả lời câu hỏi bắt buộc, câu hỏi mở của Ban Tổ chức.

- Chủ đề: Học tập và làm theo Bác về suốt đời cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

- Số lượng thí sinh dự thi: Mỗi chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở lựa chọn ít nhất 01 người tham gia.

- Thời gian: Tổ chức xong trước ngày 15/9/2014.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Tác giả:  quantrisonoivu
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In