Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Đảng ủy Sở Nội vụ


( Cập nhật lúc: 18/06/2022  )

Ngày 17/6/2022, Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ theo Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 21/3/2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 62-KH/ĐU ngày 04/4/2022 của Đảng ủy các cơ quan tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ và đại biểu của Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Kạn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tập thể Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, công tác; xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Đảng uỷ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, của tổ chức Đảng. Từng cấp ủy viên và cán bộ luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong học tập, công tác, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Sức chiến đấu của Đảng ủy và các cấp ủy, chi bộ được nâng cao, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy viên trên cương vị trách nhiệm được giao, đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Từ kết quả đạt được tại Hội nghị này, đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi, tự sửa” sẽ tiếp tục được lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, để mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Giang
Sign In