Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025


( Cập nhật lúc: 01/07/2020  )

Ngày 28/6, Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Toàn cảnh đại hội

     Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn có tổng số 52 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan, đơn vị; tinh giản biên chế, quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác cải cách hành chính; giữ vững ổn định công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác tư tưởng đảm bảo đúng định hướng. Đảng bộ đoàn kết thống nhất trong hành động.

     Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Nội vụ phấn đấu có 100% đảng viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tập trung lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể đoàn kết, không có cán bộ, đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm; 100% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% trở lên xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cơ quan được công nhận đạt chuẩn văn hóa.


Đại biểu dự chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng ủy khóa mới

     Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí; Bầu 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ XI. Tại phiên họp đầu tiên. Ban Chấp hành Đảng ủy khóa VII đã bầu chức danh Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy./.

Hà Oai
Sign In