Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Thi đua - Khen thưởng thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2022


( Cập nhật lúc: 07/06/2022  )

Thực hiện Kết luận số 01/KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về "tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Sáng ngày 03/6/2022, Chi bộ Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II với chủ đề "Phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Ma Trương Thiêm, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Hoàng Thị Diệu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

 

Đồng chí Ma Trương Thiêm, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Kạnphát biểu ý kiến

Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022, ngay từ đầu năm Chi bộ Thi đua - Khen thưởng đã xây dựng chương trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên hằng quý chuẩn bị nội dung sinh hoạt theo chủ đề đã được lựa chọn từ đầu năm. Nội dung chuẩn bị của kỳ sinh hoạt chuyên đề lần này đã bán sát chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cũng như của đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Ngô Quốc Quỳnh - Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu gương; các quy định về nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”; đánh giá kết quả thực hiện nêu gương của các đảng viên trong chi bộ trong thời gian vừa qua và chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện nêu gương của chi bộ và đề ra các giải pháp khắc phục. Các đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia thảo luận bổ sung các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc nêu gương của đảng viên, công chức trong thực thi nhiệm vụ cũng như trong đổi mới tác phong, lề lối làm việc.

 

Đồng chí Hoàng Thị Diệu, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng chí Hoàng Thị Diệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của việc nêu gương. Muốn nêu gương thì bản thân cá nhân trước hết phải thực hiện thật tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Việc nêu gương, tự phê bình, phê bình của đảng viên phải được thực hiện thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt. Đề nghị sau buổi sinh hoạt Chi bộ phải cụ thể hóa được các giải pháp để nâng cao hơn nữa việc nêu gương của các đảng viên. 

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Ma Trương Thiêm, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ các cơ quan tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Kạn đã đánh giá công tác chuẩn bị buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Thi đua- Khen thưởng đã đầy đủ nội dung và các bước được tiến hành theo đúng Hướng dẫn số 12/HD-BCHTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các đảng viên trong Chi bộ đã mạnh dạn phát biểu thảo luận, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề. Đồng chí mong muốn trong các kỳ sinh hoạt chuyên đề tiếp theo của Chi bộ các đảng viên tích cực hơn nữa trong việc tham gia ý kiến, tập trung vào những nội dung cụ thể sát với thực tiễn của đơn vị. 

 

Đồng chí Hoàng Minh, Bí thư Chi bộ  Thi đua - Khen thưởng chủ trì buổi sinh hoạt

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Hoàng Minh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ đã tiếp thu ý kiến phát biểu của các đồng chí đại biểu đồng thời chỉ đạo Chi bộ và từng đảng viên có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc nêu gương đã được chỉ ra trong buổi sinh hoạt./.

Hoàng Huế
Sign In