Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc triển khai công tác năm 2023


( Cập nhật lúc: 20/02/2023  )

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Thi đua – Khen thưởng của 07 tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc gồm Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thái Nguyên, Yên Bái và Bắc Giang.

 

Chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022, phong trào thi đua các Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm thi đua có nhiều đổi mới, nội dung, giải pháp thi đua thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ các tỉnh luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp, đơn vị hành chính, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao chất lượng công vụ. Đẩy mạnh thực hiện cải cách tài chính công, chuyển dần đơn vị sự nghiệp sang tự chủ một phần và tự chủ toàn bộ chi thường xuyên nhằm giảm chi ngân sách và biên chế.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chính quyền điện tử; tích cực, chủ động đẩy mạnh việc sắp xếp lại tổ chức bên trong các tổ chức hành chính cấp tỉnh; sắp xếp lại bộ máy các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn các tỉnh làm cơ sở tinh giản biên chế, sắp xếp lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; góp phần giảm đầu mối quản lý, giảm tổ chức trung gian, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. 

Công tác quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả quản lý; công chức, viên chức, người lao động từng bước được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm được phân công đảm nhiệm. Việc bổ nhiệm và xếp lương theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp cho viên chức theo quy định mới, việc thực hiện chế độ chính sách, tiền lương cho công chức, viên chức, người lao động được thực hiện kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng đối tượng. Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức được thực hiện đúng quy định, nghiêm túc, công khai.

 

 

Quang cảnh Hội nghị

Triển khai có hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý thống nhất trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; công tác quản lý địa giới đơn vị hành chính tiếp tục được quản lý chặt chẽ, đúng quy định. 

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Công tác thi đua, khen thưởng, công tác văn thư lưu trữ, công tác tôn giáo và công tác quản lý hội và tổ chức phi chính phủ, công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong công tác, thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, giải pháp trong công tác được cấp có thẩm quyền khen thưởng. Đặc biệt, phong trào thi đua và các hoạt động chung của Cụm thi đua được Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm thi đua tích cực tham gia hưởng ứng đầy đủ, trách nhiệm với phương châm “Bình đẳng, công khai, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển”...

Tại Hội nghị, đại diện Sở Nội vụ các tỉnh đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của ngành và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

 

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, việc tổ chức và hoạt động thi đua ngành Nội vụ theo Cụm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tạo diễn đàn để các đơn vị trong Cụm tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình tốt, cách làm hay, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Bộ trưởng và cấp ủy, chính quyền địa phương giao cho ngành Nội vụ. 

Ông Vũ Đăng Minh nhấn mạnh, năm 2022, Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm đã chủ động, tích cực tham mưu có hiệu quả giúp UBND các tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao theo chức năng, nhiệm vụ; chủ động phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt văn hóa công sở và đạo đức công vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Nội vụ tại các đơn vị trong Cụm

Để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, ông Vũ Đăng Minh đề nghị các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua tiếp tục tham gia, phối hợp, cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị mình, của Cụm cũng như nhiệm vụ của ngành Nội vụ.

Các đơn vị chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình công tác để thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của ngành Nội vụ năm 2023. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, định kỳ, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm hoặc báo cáo đột xuất, gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành  chính; tăng cường đoàn kết, nỗ lực lớn, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023.

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Bộ Nội vụ cho Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 03 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Cụm năm 2022.

 

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh trao Cờ thi đua của Bộ Nội vụ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022

Hội nghị đã thống nhất bầu Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn làm Cụm trưởng và Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang làm Cụm phó năm 2023.

Cũng tại Hội nghị, Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023 nhằm mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vụ và HĐND, UBND các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc giao năm 2023.

 

Các đơn vị ký Giao ước thi đua năm 2023

Hà Thị Oai
Sign In