Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 04/12/2013  )

Đảng bộ Sở Nội vụ là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh, được thành lập từ ngày 01/8/2011 theo Quyết định số 63 - QĐ/ĐU ngày 26/7/2011 của Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh, thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên thuộc đảng bộ; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Cán bộ, công chức, thực hiện tốt cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nội vụ tại địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ và hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

Hiện nay, toàn đảng bộ có 6 chi bộ trực thuộc, gồm 50 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ gồm 07 đồng chí.  

Thành tích của Đảng bộ Sở Nội vụ:

- Từ năm 2007, 2008: Đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh.

- Từ năm 2009 - 2010: Đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Từ năm 2011 - 2012: Đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Từ năm 2013 - 2014: Đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

- Từ năm 2015 - 2016: Đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

- Từ năm 2017 - 2018: Đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 

 

 

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Hội

Bí thư

2

Hoàng Thị Diệu

Phó Bí thư

3

Vũ Văn Yên

Uỷ viên

4

Hoàng Minh

Uỷ viên

5

Lương Ngọc Tuyến

Uỷ viên

 6

Nguyễn Thị Chung

Uỷ viên

7

Hà Thị Thủy

Uỷ viên

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In