Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi đoàn sở


( Cập nhật lúc: 16/09/2013  )

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nội vụ được thành lập trên cơ sở tách từ Chi đoàn Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2006 với tổng số đoàn viên là 07 đồng chí. Đến tháng 4 năm 2008, tổng số đoàn viên là 11 đồng chí (sát nhập bộ phận Tôn giáo và Ban thi đua khen thưởng về Sở Nội vụ). Đến nay, tổng số đoàn viên là 22 đồng chí.

Trong những năm qua, Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, ban giám đốc và Đoàn Các cơ quan tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

Đoàn viên trong Chi đoàn có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có ý thức tổ chức, kỷ luật, trách nhiệm, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Trong quá trình hoạt động, từ năm 2008 đến năm 2013, Chi đoàn luôn được Ban Thường vụ Đoàn Các cơ quan tỉnh tặng  giấy khen và chứng nhận Chi đoàn vững mạnh.

Thông tin Ban Chấp hành Chi đoàn: Nhiệm Kỳ 2019-2022.

 

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thảo - Bí thư; email: thaont.snv@backan.gov.vn Số điện thoại: 0167 452 0177

+ Đồng chí Ma Ngọc Tuân - Phó Bí thư; email: tuanmn.snv@backan.gov.vn. Số điện thoại: 0976 438 349

+ Đồng chí Hoàng Thị Điệp - Ủy viên; email: diepht.snv@backan.gov.vn. Số điện thoại: 0969992166

 + Nông Thị Oanh - Ủy viên: email: oanhnt.snv@backan.gov.vn. Số điện thoại 0392720692

+ Đồng chí Lý Thị Huyền Trang - Ủy viên; email: tranglth.snv@backan.gov.vn Số điện thoại: 0984547522

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In