Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 01/04/2017  )

 

Đồng chí Lê Văn Hội - Giám đốc Sở

- Điều hành chung và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh mọi hoạt động của Sở Nội vụ;

- Trực tiếp phụ trách: Ban Thi đua, khen thưởng và Văn phòng sở.

- Chủ tài khoản của Sở Nội vụ.

- Tham gia sinh hoạt cùng Văn phòng sở.

  Điện thoại liên hệ: 0209 3 871 108.

  Email:                                                                      

 

Giám đốc Sở Nội vụ

Lê Văn Hội

   
 

 

   
 

Đồng chí Vũ Văn Yên  - Phó Giám đốc Sở

Phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về tôn giáo;

- Xây dựng chính quyền các cấp của tỉnh; địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở  cấp xã;

quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý nhà nước về thanh niên;

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nội vụ.

- Trực tiếp phụ trách phòng Cải cách hành chính; Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên và Thanh tra.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

  Điện thoại liên hệ: 0209 3 810.662.

  Email: yenvv.snv@backan.gov.vn

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

 Vũ Văn Yên

   
 

Đồng chí Hoàng Thị Diệu  - Phó Giám đốc Sở

Phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Tổ chức, bộ máy; biên chế; tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ;

- Đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển, thuyên chuyển,

điều động, tiếp nhận, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; chế độ chính sách của cán bộ,

công chức,  viên chức; tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch cán bộ, công chức, viên chức;

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh;

- Trực tiếp phụ trách phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ và phòng Công chức, viên chức.

- Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công

- Tham gia sinh hoạt cùng Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ.

Điện thoại liên hệ: 0209 3 861.168.

Email: dieuht.snv@backan.gov.vn

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Hoàng Thị Diệu

   

 

Ngoài những nhiệm vụ trên các đồng chí lãnh đạo Sở được cử tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh (nếu có) thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.