Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm lưu trữ lịch sử


( Cập nhật lúc: 02/06/2015  )

. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ; và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.
- Trình cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh.
-  Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và Lưu trữ lịch sử chuẩn bị tài liệu nộp lưu.
- Thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu và Lưu trữ lịch sử của tỉnh.
- Chỉnh lý, phân loại, xác định giá trị tài liệu lưu trữ.
- Tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.
- Thực hiện số hóa, lập bản sao bảo hiểm, thống kê, tu bổ phục chế, lập danh mục tài liệu mật và giải mật tài liệu lưu trữ.
- Xây dựng, hoàn thiện, chỉnh sửa bổ sung công cụ tra cứu tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.
- Bảo vệ, bảo quản, thống kê, tổ chức sắp xếp khoa học các phông tài liệu, thực hiện chế độ khử trùng, chống mối mọt cho tài liệu đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.
- Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.
- Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

II. Thông tin liên hệ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Quách Đăng Hải

Giám đốc 

3812338

hainq.snv@backan.gov.vn

Hoàng Thị Hoài

Phó Trưởng phòng

3812335

 hoaiht.snv@backan.gov.vn

Lê Thị Tâm

Phó Trưởng phòng 

 3812336

 tamlt.snv@backan.gov.vn

La Thị Hướng

Lưu trữ viên hạng IV 

 3812335

 huonglt.snv@backan.gov.vn

Chu Thị Ngát

Lưu trữ viên hạng III

 3812335

ngatct.snv@backan.gov.vn

Hoàng Thị Hiền

Lưu trữ viên hạng IV 

3812336

hienht.snv@backan.gov.vn

Hoàng Thị Điệp

Lưu trữ viên hạng III

 3812335

 diepht.snv@ backan.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán viên Trung cấp

3812336

hantt.snv@backan.gov.vn

Lê Quang Vinh

Kỹ thuật viên công nghệ thông tin

3812336

vinhlq.snv@backan.gov.vn

Hứa Thị Thoan

Viên chức

3812336

Thoanht.snv@backan.gov.vn

Đàm Thị My Phương

Viên chức

3812335

Phuongdtm.snv@backan.gov.vn

Hà Thị Loan

Viên chức

3812335

Loanht.snv@backan.gov.vn

Lưu Thị Liên

Viên chức

3812335

Lienlt.snv@backan.gov.vn

 

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.