Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 56-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bạch Thông và thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (Cập nhật lúc: 28/09/2013  )

- Nghị định số 56-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bạch Thông và thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. (Tải về)

Sign In