Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo số 642/BC-SNV về việc tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp cho dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (Cập nhật lúc: 03/10/2013  )

- Báo cáo số 642/BC-SNV về việc tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp cho dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. (Tải về)

Sign In