Skip Ribbon Commands
Skip to main content

xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 15/07/2020  )

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2020 và Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi tên loại và trích yếu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020.

Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để Quyết định được tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả sau khi ban hành, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức tham gia góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định trên và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 14/8/2020 để tổng hợp, hoàn chỉnh và thực hiện các bước theo quy định.

          Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức quan tâm, xem xét góp ý./.

- Công văn xin ý kiến

- Dự thảo Quyết định,

- Dự thảo Quy chế kèm theo

Sign In