Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn-Nơi lưu giữ những giá trị lịch sử


( Cập nhật lúc: 27/02/2020  )

  Tài liệu lưu trữ là di sản văn hóa của dân tộc và là tài sản đặc biệt của quốc gia, chứa đựng những thông tin phong phú, có độ tin cậy, chính xác cao, phản ánh một cách toàn diện, trung thực mọi mặt của đời sống xã hội, có ý nghĩa to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong Thông đạt số 01-C/VP ngày 03/01/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Tài liệu có giá trị đặc biệt trên phương diện kiến thiết quốc gia”, là nguồn tài nguyên của dân tộc. Tài liệu lưu trữ bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ lịch sử không những lớn về khối lượngmà còn hết sức phong phú về nội dung, phản ánh tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hộiqua nhiều thế kỷ. Chính vì vậy tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ lịch sử không chỉ là nguồn sử liệu quan trọng phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử mà còn có giá trị đặc biệt đối với hoạt động thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như phục vụ lợi ích của quần chúng nhân dân và là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử.

Nhận thấy được vai trò và ý nghĩa to lớn đó, ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn.Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn được thành lập trên cơ sở bộ phận sự nghiệp lưu trữ thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ; và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, hoạt động của Giám đốc Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do Ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật, thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc Trung tâm.

Với đội ngũ viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn đã và đang thực hiện các hoạt động nghiệp vụ như chỉnh lý, phân loại, xác định giá trị tài liệu, bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ.Ngoài ra Trung tâm còn hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh vàthực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định.

 

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn đang lưu trữ 14 phông, khối tài liệu tương đương gần 300 mét giá tài liệu có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn và nghiên cứu khoa học.Trải qua chiến tranh, chia tách, sáp nhập tỉnh, chuyển đổi cơ sở lưu trữ nhưng rất nhiều tài liệu quan trọng từ hàng chục năm trước vẫn được trung tâm lưu trữ và bảo quản tốt.

 

Nhằm tăng cường bảo vệ và phát huy tốt hơn giá trị của tài liệu lưu trữ, Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn trân trọng giới thiệu đến độc giả các phông, khối tài liệu mà hiện nay Trung tâm đang bảo quản và phục vụ khai thác sử dụng tại Lưu trữ lịch sử như sau:

Stt

Tên phông, khối tài liệu

Thời gian của tài liệu

Ghi chú

01

Khối tài liệu UBND tỉnh Bắc Thái

1983 - 1984

 

02

Khối tài liệu UBND tỉnh Cao Bằng

1972 - 1997

 

03

Phông Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Kạn

1950 - 1965

 

04

Phông UBND tỉnh Bắc Kạn

1997 - 2007

 

05

Phông Sở Kế hoạch & Đầu tư

1986 - 2004

 

06

Phông Sở Công nghiệp - Khoa học và Công nghệ

1997 - 2003

 

07

Phông Sở Tài chính

1996 - 2004

 

08

Phông Sở Giao thông Vận tải

1997 - 2003

 

09

Phông Sở Lao động-TB&XH

1997 - 2005

 

10

Phông Sở Tư pháp

1997 - 2002

 

11

Phông Sở Xây dựng

1997 - 2004

 

12

Phông Sở Nội vụ

1975 - 2002

 

13

Phông UBND huyện Ba Bể

1965 - 2011

 

14

Phông Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn

1997-2004

 

Kể từ năm 2020, Trung tâm sẽ thường xuyên giới thiệu các tài liệu trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và trên fanpage:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn, https://www.facebook.com/trungtamltls/để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh được biết và nghiên cứu.

Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu xin liên hệ theo thông tin sau:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Quách Đăng Hải

Giám đốc

3812.338

haiqd.snv@backan.gov.vn

Hoàng Thị Hoài

Phó Trưởng phòng

3812.335

hoaiht.snv@backan.gov.vn

Lê Thị Tâm

Phó Trưởng phòng

3812.336

tamlt.snv@backan.gov.vn

La Thị Hướng

Lưu trữ viên hạng IV

3812.335

huonglt.snv@backan.gov.vn

Chu Thị Ngát

Lưu trữ viên hạng III

3812.335

ngatct.snv@backan.gov.vn

Hoàng Thị Hiền

Lưu trữ viên hạng IV

3812.336

hienht.snv@backan.gov.vn

Hoàng Thị Điệp

Lưu trữ viên hạng III

3812.335

diepht.snv@ backan.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán viên Trung cấp

3812.336

hanntt.snv@backan.gov.vn

Lê Quang Vinh

Kỹ thuật viên công nghệ thông tin

3812.336

vinhlq.snv@backan.gov.vn

          Khi đến khai thác, sử dụng tài liệu cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ được hướng dẫn các thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu tại Trung tâm với các hình thức như: đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực và nộp phí sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính. Mọi thông tin chi tiết đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân liên hệ trực tiếp trong giờ hành chính với Phòng Hành chính - Bảo quản và Sử dụng tài liệu thuộc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (Số điện thoại: 0209.3812.336).

Hoàng Hiền
Sign In