Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn tập huấn, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg


( Cập nhật lúc: 06/08/2020  )

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” cho 108 công chức Văn phòng - Thống kê trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác công tác văn thư, lưu trữ tạiỦy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Ông Sầm Văn Trân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biều khai mạc Hội nghị tập huấn

Đến dự và phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị, ông Sầm Văn Trân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị nhằm mục tiêu hướng dẫn thực hiện thống nhất quy trình hoạt động nghiệp vụ văn thư; giúp công chức cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng trực tiếp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc chuyển đổi từ văn thư, lưu trữ truyền thống sang văn thư, lưu trữ điện tử; sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi hoàn toàn việc trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản từ văn bản giấy sang văn bản điện tử để hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; công tác bảo vệ bí mật nhà nước cần được thực hiện tốt trong công tác văn thư, lưu trữ. Trên cơ sở các quy định mới, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, sửa đổi quy chế công tác văn thư, lưu trữ cho phù hợp với Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ và chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện quản lý tài liệu điện tử hiệu quả; thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Bà Dương Thị Thanh Huyền, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ,

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, bà Dương Thị Thanh Huyền, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Văn thư  - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã truyền đạt nội dung cơ bản Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước” giai đoạn 2020 - 2025; trong đó, đi sâu và hướng dẫn những điểm mới quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. Tiếp đó, bà Đinh Thị Diệu, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã triển khai, hướng dẫn nội dung về công tác bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ.

Sau tập huấn các học viên nắm được các quy định mới về công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước cũng như những kỹ năng về triển khai thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tại đơn vị. Từ đó giúp cho công chức chủ động tham mưu cho lãnh đạo cũng như thực hiện tốt quy định hiện hành về công tác văn thư, lưu trữ, góp phần xây dựng, phát triển chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Một số hình ảnh toàn cảnh tại Hội nghị tập huấnD.P

Tin bài mới:


Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ(06/08/2020)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”(06/08/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư(06/08/2020)

xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(15/07/2020)

Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn.(02/06/2020)

Giới thiệu tư liệu về việc thành lập một số cơ quan, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 1950-1965 (15/04/2020)

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn-Nơi lưu giữ những giá trị lịch sử(27/02/2020)

Thông báo về việc giới thiệu tài liệu lưu trữ và quy trình khai thác, sử dụng tài liệu tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Kạn(26/12/2017)

Đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017 theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV(26/12/2017)

Hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ(16/08/2016)

Sign In