Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”


( Cập nhật lúc: 06/08/2020  )

Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 458/QĐ-TTgphê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

Quyết định này áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan, tổ chức khác căn cứ vào mục tiêu, nội dung của Đề án và quy định pháp luật có liên quan tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ điện tử hiệu quả.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

   Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

D.P

Tin bài mới:


Chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư(06/08/2020)

xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(15/07/2020)

Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn.(02/06/2020)

Giới thiệu tư liệu về việc thành lập một số cơ quan, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 1950-1965 (15/04/2020)

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn-Nơi lưu giữ những giá trị lịch sử(27/02/2020)

Thông báo về việc giới thiệu tài liệu lưu trữ và quy trình khai thác, sử dụng tài liệu tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Kạn(26/12/2017)

Đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017 theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV(26/12/2017)

Hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ(16/08/2016)

Hướng dẫn 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về hướng dẫn quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.(16/08/2016)

Công văn số 206/SNV-CCVTLT về việc báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ 2012(01/10/2013)

Sign In