Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2022 tại huyện Chợ Đồn.


( Cập nhật lúc: 07/10/2022  )

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 05/10/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2022 tại huyện Chợ Đồn.

Hội nghị có sự tham gia của 150 đại biểu là công chức thực hiệnnhiệm vụ quản lý văn thư, lưu trữ thuộc Phòng Nội vụ; công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; lãnh đạo, viên chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ các trường học trên địa bàn huyện; lãnh đạo, công chức Văn phòng thống kê UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Đồn.

 

Đồng chí Sầm Văn Trân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

 

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn quán triệt các nội dung cơ bản và một số điểm mới Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và một số văn bản hướng dẫn của tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ. Báo cáo viên đã truyền tải đến đại biểu tham dự hội nghị nội dung tổng quan về vai trò, vị trí của công tác văn thư, lưu trữ; mối quan hệ giữa công tác văn thư và công tác lưu trữ trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Các đại biểu đã được hướng dẫn cụ thể về việc triển khai tổ chức lập danh mục hồ sơ cơ quan và lập hồ sơ công việc của các bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc. Ngoài ra, báo cáo viên đã làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến hoạt động nghiệp của công tác lưu trữ, trong đó tập trung vào công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng tích đống hiện nay tại các cơ quan, tổ chức; việc tổ chức thực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy định hiện hành

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn giúp cho lãnh đạo, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nắm bắt được các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác văn thư lưu trữ; nâng cao hiệu quả trong việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác văn thư, lưu trữ; lập hồ sơ công việc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, giúp quản lý chặt chẽ, khoa học các văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tránh tình trạng mất mát tài liệu góp phần giữ gìn bí mật nhà nước; nâng cao hiệu suất công tác của cơ quan nói chung và của từng cá nhân nói riêng; đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 tại huyện Chợ Đồn được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng và đã hoàn thành được nội dung kế hoạch đề ra./.

Doanh Phượng

Tin bài mới:


Công tác thương binh - liệt sĩ, quân nhân phục viên qua tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn(27/07/2022)

Quyết định về việc ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn(08/06/2022)

Quản trị rủi ro đối với tài liệu lưu trữ thông qua công tác phòng cháy chữa cháy tại Lưu trữ lịch sử tỉnh và các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.(27/07/2021)

Bắc Kạn đẩy mạnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư (29/06/2021)

Tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc đối với các cơ quan, tổ chức(13/05/2021)

Đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ của viên chức ngành Lưu trữ.(05/04/2021)

Tổ chức khoa học tài liệu của các Sở đã nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn - Thực trạng và giải pháp(02/03/2021)

Hướng dẫn độc giả thực hiện tra cứu các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn.(01/02/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(13/01/2021)

Một số giải pháp nhằm phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kan.(17/11/2020)

Sign In