Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về hướng dẫn quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng. (Cập nhật lúc: 16/08/2016  )

       Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng (tài liệu tải về)

Hà Oai
Sign In